Idi na HRT stranice
5:03

SOS matematika

Algebarski razlomci 1/4

Skraćivanje algebarskih razlomaka možda je jedna od težih matematičkih lekcija. Matematičar Toni Milun pokazuje nam u četiri videa kako da svladamo tu lekciju.