Idi na HRT stranice
29:44

Školski sat - Geografija

Ujedinjeni narodi

Ujedinjeni narodi najveća su svjetska organizacija koja brine da se u svijetu očuva mir, no brine i za svjetsko zdravlje, poštivanje ljudskih prava i kulturnu baštinu. Upoznajmo pet glavnih tijela UN-a te agencije, fondove i organizacije koje pripadaju toj važnoj međunarodnoj organizaciji.