Idi na HRT stranice
30:04

Školski sat - Matematika

Matematički višeboj 5 (2016./2017.)

Tri poprilično teška matematička zadatka rješavaju matematičar Aleksandar Hatzivelkos i državni prvaci u matematici Alisa Pevec iz Varaždina i Ivan Vojvodić iz Zagreba. Pogledajmo hoće li zadatke uspješnije riješiti profesionalni matematičar ili državni prvaci, učenici osmog razreda osnovne škole.