Idi na HRT stranice
Učitavanje...
28:42

Rijeke Hrvatske

Neretva

Neretva - najduža i najveća rijeka istočnojadranskog slijeva. Provlači se uskim dolinama i strmim kanjonima između planina Čvrsnice i Prenja povezujući tako nekoliko krških fenomena u donjem toku. Stipe Božić otkriva splet vrletnih kanjona i plodnih dolina, kuda Neretva protječe i stoljećima povezuje sredozemne s kontinentalnim dijelovima jugoistočne Europe. Neretva izvire na nadmorskoj visini od 1095 metara, ispod planina Zelengore i Lebišnika u Bosni i Hercegovini i tom zemljom protječe u dužini od 203 km. Posljednja 22 km Neretva teče kroz Hrvatsku, gdje tvori najveću deltu i najprostraniji močvarni kraj u obalnom dijelu Hrvatske. To je jedna od najbolje sačuvanih močvara u Europi, prostor velike biološke raznolikosti.