Idi na HRT stranice
Učitavanje...
51:55

Hrvatsko vodeno blago

Velebit

Iz mora se uzdigao kameni div, u povijesti teško premostiv, prepreka i zaštita, sluga i gospodar, utočište i spas. Između Velebitskog kanala i ličko-gacke zaravni, započet ćemo naše 145 kilometara dugo putovanje od sjevera i Senjskog bila, kroz povijest važne Jozefinske ceste preko Vratnika... Velebit je sa zaštićena 2274 četvorna kilometra najveće, ali i najznačajnije endemsko čvorište flore i kopnene faune u Hrvatskoj. Sveto brdo kao mitski čuvar s dva lica dominira nad južnim Velebitom. Orijentir je pastiru, planinaru i putniku od Like pa sve do mora. Ispod južnih obronaka Velebita izvire rijeka Krnjeza koja se nakon 600 m predaje Krupi, da bi se i ona nakon 10 kilometara predala Zrmanji...