Idi na HRT stranice

Ja, poduzetnik

Naš poduzetnički zadatak za učenike nije bio nimalo lagan. Trebalo je osmisliti jedan proizvod, izraditi ga, o procesu rada načiniti prezentaciju, zamisliti proizvod na tržištu te predložitti način zaštite intelektualnog vlasništva.