Idi na HRT stranice

Školski sat - Fizika

Fizika je promijenila svijet i još uvijek ga mijenja. Upoznajemo fizičare, slavne pokuse i prijelomne povijesne događaje, pa se možda i nama upali žarulja: kako da promijenimo svijet.