Idi na HRT stranice
Učitavanje...
29:57

Školski sat - Građanski odgoj

Prava djeteta

Sva se djeca rađaju s pravima i slobodama koja pripadaju svim ljudskim bićima. A prije 30 godina prihvaćena je Konvencija o pravima djeteta, međunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u cijelom svijetu. O tome razgovaramo u ovom Školskom satu!