Idi na HRT stranice
48:51

Ni da ni ne

Korisnici droge

Pitamo se jesmo li odgovorni kada sebi činimo nešto štetno i vrijedi li zakon jednako za sve? Gledamo film učenika Srednje škole Jastrebarsko o marihuani. S njima i razgovaramo o tome treba li korisnike droge smatrati prijestupnicima ili žrtvama?