Idi na HRT stranice
Učitavanje...
11:52

Čarobna ploča - Čuvari prirode

Otpad

Mama Zemlja ima pravo biti stroga jer svako smeće ima i vlasnika svoga. Ono što mu više ne treba i neće, čovjek baca, pretvara u smeće. Na granama se vrećice vijore, s plastikom se u moru i ribice bore. Otrov razni pod zemlju se sprema, a ni čiste vode više nema. Zato svi uzmite u ruke peruške i krpe, čuvari prirode nečistoću ne trpe. Puno ćemo otpada sakupiti i nešto novo o njemu naučiti. Sav otpad nije smeće, on može biti pravo blago. Recikliranje je mami Zemlji jako drago.