Idi na HRT stranice
Učitavanje...
29:19

Školski sat - Građanski odgoj

Zašto djeca trebaju znati svoja prava?

Podsjećamo vas na prava djece koja su obuhvaćena međunarodnim dokumentom, Konvencijom o pravima djeteta. Konvencija sadrži standarde koje država potpisnica, a Hrvatska je jedna od njih, mora jamčiti svakom djetetu. Zašto je važno da djeca znaju svoja prava, čut ćemo u emisiji od naših gostiju iz Varaždina. Paula je u emisiji rekla: "Kad znamo svoja prava, onda se nama ne može manipulirati." To se jednako odnosi na djecu i odrasle. Kad govorimo o pravima, onda nikako ne smijemo zaboraviti da ona podrazumijevaju i odgovornost i obvezu i poštivanje tuđih prava. U tom dijelu je malo klimava stvar. Dakle, ako se pozivam na pravo, to isto moram poštovati kod drugoga.