Idi na HRT stranice
Učitavanje...
29:51

Školski sat - Likovna kultura

Fotografija

Okrenemo li se oko sebe, vidjet ćemo kako su fotografiranje i fotografija sveprisutni. Danas fotografija nije samo zabava, uspomena, posao, ona je sve više i više sredstvo komunikacije. Fotografija je umjetnička djelatnost i možemo je podijeliti na amatersku i profesionalnu, a profesionalnu na primijenjenu i umjetničku. U ovome Školskom satu bavimo se fotografijom, hrvatski - svjetlopisom, bilo da je to onaj gotovo zaboravljeni analogni način ili novi digitalni zapis svjetlom. Ono što je sigurno: fotografiranje nije samo puko škljocanje okidača, nego složena umjetnička profesija. Prije gledanja: Smiješak molim! Škljoc!